20 October 2007

Penolong pegawai perubatan tidak cukup

Berita Harian

SAYA tertarik isi kandungan emel 'PPP Akan Bersara' yang disiarkan di ruangan ini pada 4 Oktober lalu. Kita semua sedia maklum, banyak terjadi kes kematian mengejut terjadi di kem PLKN seluruh negara.

Justeru, cadangan mewujudkan penempatan paramedik seperti Penolong Pegawai Perubatan dan jururawat terlatih di semua kem latihan PLKN memang dialu-alukan dan mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah berkaitan rawatan dan keselamatan peserta kem.

Dengan bertambahnya penduduk negara serta kekurangan pegawai perubatan, keperluan terhadap pengisian jawatan PPP semakin perlu. Sehubungan itu, saya berpendapat Kementerian Kesihatan perlu mengambil langkah segera menangani masalah itu.


Pengambilan pelatih PPP perlulah ditambah setiap tahun atau membina lebih banyak Kolej Penolong Pegawai Perubatan untuk menampung permintaan. Pihak IPTA dan IPTS juga boleh melahirkan graduan dalam bidang itu. Dengan nisbah PPP 1:4200 populasi pada 2005, saya menjangkakan angka ini akan bertambah setiap tahun.

Selain itu permintaan yang tinggi dalam masyarakat bagi jawatan PPP ini terutama di luar bandar, saya berpendapat tugas dan tanggungjawab mereka amatlah besar. Rata-rata PPP yang bertugas di Klinik Kesihatan terpaksa bertugas 24 jam sehari untuk menampung tugas atas panggilan dengan mengorbankan masa bersama keluarga.

Amatlah wajar rentetan PPP untuk mendapatkan semua imbuhan yang sepatutnya diterima seperti Elaun Atas Panggilan dan BIPK yang sudah lama diperjuangkan diberi perhatian segera.

PPP TUA,
Wangsa Maju, Kuala Lumpur.

No comments: