25 November 2009

JPA kaji skim perkhidmatan juruteknik

Utusan Online

JABATAN Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) merujuk kepada surat oleh Mahu Jawapan Positif bertajuk Juruteknik gred J17/22/26 hantar petisyen yang disiarkan dalam ruangan ini pada 16 November 2009.

Berikutan perubahan skop fungsi tugas, Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah Gred NT17, NT22, NT31/32, NT36 telah ditambah baik kepada NT27, NT32, NT36 dengan kelayakan masuk sijil dari politeknik/diploma.

Penambahbaikan skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tanah ini adalah dengan memansuhkan gred jawatan NT17, NT22 tetapi mengekalkan gred jawatan NT32, NT36 dengan diperuntukkan Gred NT27 bagi maksud lantikan di peringkat Kumpulan Sokongan berkelayakan sijil daripada politeknik/diploma. Kenaikan taraf ini menepati prinsip kadar upah untuk kerja dan kelayakan yang diperlukan.

Skim perkhidmatan Juruteknik Gred J17, J22, J26 juga sedang dikaji oleh JPA bersama Jabatan Kerja Raya (JKR) dan Kementerian Kerja Raya (KKR).

Kajian tersebut turut melibatkan penelitian kepada implikasi struktur Perkhidmatan Teknikal dan implikasi kepada skim-skim perkhidmatan yang setara (memperuntukkan syarat lantikan di peringkat sijil dalam bidang kejuruteraan atau perancang bandar dan wilayah dari politeknik tempatan atau universiti pengajian tinggi) seperti berikut:

Struktur Perkhidmatan Teknikal / Kelayakan Gred

l Jurutera / Ijazah J41

l Penolong Jurutera / Diploma J29

l Penolong Pegawai Seni Bina / Diploma J29

l Penolong Juruukur Bahan / Diploma J29

l Juruteknik / Sijil Politeknik J17

Skim Perkhidmatan Setara / Kelayakan Gred

l Juruteknik Perancang Bandar dan Desa / Sijil Politeknik J17

l Juruteknik Ukur / Sijil Politeknik J17

l Juruteknik Landskap / SIP / Sijil Politeknik J17

l Pembantu Pemeriksa Kilang / SPM / Sijil Politeknik J17

l Penguasa Bekalan Air / SPM /Sijil Politeknik J17

l Merinyu Tali Air / SPM / SIP / Sijil Politeknik J17

JPA secara berterusan menambah baik skim-skim perkhidmatan yang berkuat kuasa sama ada dari segi keperluan perubahan syarat lantikan atau kenaikan taraf skim perkhidmatan berikutan perubahan skop fungsi tugas.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pertukaran guru berdasar opsyen

Berita Harian

KEMENTERIAN Pelajaran (KPM) ingin merujuk kepada surat bertajuk 'Guru lama mohon tukar ditolak' oleh Sampai Bila, Setapak, Kuala Lumpur yang disiarkan ruangan ini, 9 November lalu.

Untuk makluman, kelulusan pertukaran guru sekolah menengah adalah berdasarkan kepada kekosongan opsyen di negeri yang dipohon.

Bagi Kelantan dan Terengganu keperluan opsyen yang amat kritikal ialah Bahasa Inggeris, Pendidikan Seni, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) dan Ekonomi Rumah Tangga (ERT).

Sehingga kini, Kelantan dan Terengganu mempunyai lebihan opsyen Bahasa Melayu yang amat tinggi, begitu juga dengan mata pelajaran opsyen Ekonomi, Sejarah, Geografi, Matematik, Fizik, Kimia dan Biologi.

Pengeluaran surat arahan pertukaran dikeluarkan supaya ia hampir selari atau sama dengan keputusan melalui e-GTukar. Bagaimanapun disebabkan masalah teknikal di BTMK kelulusan melalui e-GTukar hanya dapat diakses pada petang 6 November.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT,
Kementerian Pelajaran,
Putrajaya.

24 November 2009

Latihan semula pertingkat kualiti khidmat awam

Berita Harian

MERUJUK tulisan Juliana Ariff yang menulis dari Stockholm, Sweden, bertajuk 'Sikap segelintir kakitangan awam jejas imej, kualiti pentadbiran kerajaan' tersiar dalam ruangan ini, baru-baru ini.

Sekalung tahniah diucapkan kepada teguran membina beliau terhadap penjawat awam terbabit serta cadangan bernas bagi membaiki kepincangan sedia ada.

Perihal khidmat kaunter yang tidak mesra pelanggan sudah berputik seawal tahun awal kemerdekaan negara seperti yang pernah saya alami di Pejabat Daerah dan Tanah Teluk Anson (kini Teluk Intan) ketika hendak mendapatkan kad pengenalan.

Tindakan kasar kakitangan kaunter dengan meninggikan suara khusus kepada warga emas masih lagi terngiang-ngiang di cuping telinga saya sampai sekarang. Hal demikian tidak menghairankan sebab kita baru saja terlepas daripada belenggu penjajah lalu terserap nilai tadbir urus barat serta budaya Weberian dipelopori Max Weber (1864-1920).

Pandangan beliau mengenai birokrasi rasional amat mempengaruhi Barat serta bekas tanah jajahannya termasuk kita sampai hari ini biarpun kemerdekaan sudah dikecapi lebih 52 tahun lalu.

Prestasi dan tadbir urus mereka sepatutnya lebih cekap dengan tenaga kerja mencecah 1.2 juta, sehingga boleh berlaku 'tepu kerja', dengan maksud kuantiti penjawat lebih melimpah-ruah daripada kerja yang ada.

Satu reformasi secara besar-besaran lagi menyeluruh sahaja yang dapat mengubah situasi pincang ini agar slogan 'rakyat didahulukan' dan 'pencapaian diutamakan' tidak sekadar retorik, tetapi dapat direalisasikan semaksimum mungkin.

Auguste Comte (1798-1857) sendiri mencetuskan pemikiran bernas ke arah penambahbaikan sektor awam dengan menganjurkan perubahan pemikiran penjawatnya kerana perubahan pemikiran masyarakat lebih-lebih dalam keadaan sekarang menyebabkan perubahan sosial.

Kita tidak menafikan pengendalian kursus dan seminar intensif berkenaan perubahan sikap dan mentaliti penjawat awam ini, tetapi kian banyaknya teguran terhadap mereka dapat diertikan program ini tidak berkesan dan perlu intensif.

Justeru, seperti anjuran pakar perubahan sosial di Barat, penjawat awam perlu memupuk daya saing tinggi sesama rakan dengan mencontohi pekerja sektor swasta untuk memenuhi objektif organisasi selain memenuhi cita rasa pelanggan.

Pendidikan dan latihan semula perlu lebih kerap dikendalikan dalam usaha hendak mencari kaedah lebih responsif kepada penyelesaian masalah dan kehendak orang ramai.

Sehubungan itu, latihan semula dapat mempertingkat keupayaan pentadbiran awam agar lebih peka kepada keperluan kelompok sesuai perubahan semasa.

Ia dapat memupuk sifat mesra pelanggan, sekali gus memaksimumkan hubungan dan komunikasi dua hala pentadbir dan pelanggan. Yang lebih penting perlu tertitip dalam fakulti fikiran ialah prestasi penjawat awam mencerminkan imej, integriti dan kewibawaan kerajaan kepada masyarakat.

DR ILLIAS ZAIDI,
Kuala Lumpur.

23 November 2009

‘Mudahnya kami dipinggirkan!’

Utusan Online

BARANGKALI umum sudah sedia maklum apa yang sedang terjadi kepada warga Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) seluruh Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, kami semua warga kerja MTPN akan ditamatkan kontrak pada 31 Disember 2009.

Dalam erti kata lain kami akan kehilangan pekerjaan yang kami sandang sejak lapan tahun lalu pada 1 Januari 2010.

Akhbar arus perdana termasuk juga media elektronik telah beberapa kali menyiarkan artikel-artikel dan kata- kata yang dipetik daripada mantan Menteri Pelancongan dan Menteri Pelancongan sekarang. Tetapi kebanyakan artikel tersebut tidak memberi justifikasi sepenuhnya terhadap perkara ini dan implikasinya kepada seramai lebih kurang 150 kakitangan, tidak termasuk ahli keluarga mereka.

MTPN ditubuhkan di negeri-negeri melalui satu perjanjian antara kerajaan negeri dengan Kementerian Pelancongan. Antara lain objektifnya adalah untuk memartabatkan industri pelancongan negara. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2002 dan kebanyakan warga MTPN yang memulakan operasi pejabat MPTN menguruskan pejabat mengikut tatacara pentadbiran dan kewangan kerajaan.

Walaupun kami hanya diikat dengan satu Contract for Service yang longgar tetapi atas rasa patriotisme dan komitmen serta minat yang begitu mendalam terhadap industri ini, maka seluruh kakitangan mencurahkan 100 peratus tenaga dan masa untuk membangunkan industri ini di Malaysia. Pembangunan bukan hanya sekadar perancangan dan pembangunan pemantauan fizikal, tetapi juga perancangan, pembangunan insaniah dan pembentukan reputasi cemerlang kementerian di peringkat negeri.

Menteri Pelancongan ada menyebut bahawa hanya kakitangan yang memberikan perkhidmatan cemerlang sahaja yang akan diserapkan ke Pejabat Kementerian Pelancongan Malaysia Negeri-Negeri yang bakal beroperasi pada 1 Januari 2010. Tetapi apakah mekanisme yang diguna pakai bagi menjustifikasikan kecemerlangan dan seterusnya pemilihan mereka ini? Dari segi kelayakan, hampir pasti 80 peratus mereka yang menjawat jawatan pengurus mempunyai sekurang- kurangnya ijazah yang bersesuaian dengan jawatan mereka. Begitu juga dengan kakitangan sokongan mempunyai kelayakan untuk jawatan mereka.

Kami tidak menafikan keperluan untuk menaik taraf MTPN menjadi Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri dan keputusan Kabinet pada tahun 2008 untuk membubarkan MTPN. Semua keputusan itu dibuat setelah mengambil kira bahawa Pejabat Cawangan Kementerian Pelancongan Negeri ini akan mempunyai juridiksi yang lebih mampan serta dapat menjalankan tugas perancangan, pembangunan dan pemantauan fizikal dan isaniah. Juga penganjuran program dan acara serta lain- lain tugasan yang diarahkan oleh Kementerian Pelancongan dari semasa ke semasa.

Tetapi perkara yang paling kami musykil adalah kenapa kami, kakitangan yang mempunyai pengalaman yang mencukupi, kelayakan yang setimpal, serta komitmen yang tidak boleh dipertikaikan, dipinggirkan? Kenapa tempat kami diambil alih oleh kakitangan baru dan beberapa kakitangan Pejabat Perlesenan Pelancongan Wilayah sedia ada yang selama ini tugas hakikinya adalah berkaitan perlesenan pelancongan?

Juga kami ingin bertanya kenapa struktur organisasi Pejabat Kementerian Pelancongan Negeri tidak sama antara satu negeri dan negeri yang lain? Jawatan N41 misalnya hanya ada di beberapa buah negeri sahaja. Adakah Kementerian Pelancongan dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) tahu bahawa di peringkat negeri, apabila Ketua Jabatan tidak dapat hadir mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri Besar atau Setiausaha Kerajaan Negeri kerana komitmen kerja yang lain atau atas sebab yang sangat kukuh, maka mesyuarat harus dihadiri oleh pegawai terkanan (biasanya N41 atau lebih). Mereka bukan sahaja boleh memberikan pendapat tetapi juga dapat membuat keputusan?

Walaupun kita sebagai masyarakat Timur cukup sinonim dengan perasaan malu dan segan untuk menonjolkan diri, tetapi demi negara dan industri yang sangat kami hargai, kami telah membuat rayuan kepada Kementerian Pelancongan Malaysia dan JPA untuk mengambil semula kami bekerja. Tetapi rayuan demi rayuan, perjumpaan demi perjumpaan, permintaan dan rayuan kami bagai mencurah air di daun keladi.

Rezeki ada di mana-mana kalau kita pandai dan selagi berusaha pasti akan berjaya. Insya-Allah kami akan terus berusaha tetapi jangan lagi dikeluarkan kenyataan yang menjejaskan reputasi kami sebagai warga kerja yang komited dan dedikasi dengan kenyataan bahawa MTPN tidak mencapai objektif penubuhan dan pelaksanaannya. Realitinya industri ini menjadi penjana ekonomi kedua terbesar negara dan tidak goyah walaupun diancam pelbagai penyakit global termasuk kelembapan ekonomi.

Terimalah hakikat bahawa jika kita memberi yang terbaik maka kita dapat implikasi dan pulangan yang baik. Berterima kasihlah kepada mereka yang telah memberikan perkhidmatan yang baik. Jika hendak membuang kami, buanglah dengan cara terhormat.


Perlis

Naikkan Bayaran Tugas Intensif Kewangan

Utusan Online

SAYA anggota perkhidmatan perakaunan lantikan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) ingin mencadangkan agar Bayaran Tugas Intensif Kewangan (BITK) dinaikkan kepada kadar yang lebih munasabah memandangkan tugas kewangan merupakan tunjang dalam pengurusan pentadbiran kerajaan.

Selain beban kerja yang semakin bertambah dan mencabar ekoran perkembangan dunia IT, anggota juga terdedah kepada beberapa risiko keselamatan wang awam semasa bertugas di dalam atau di luar jabatan (bank).

Di samping itu, anggota juga terikat dengan pelbagai arahan dan prosedur pengurusan kewangan yang begitu complicated di mana ia menuntut anggota untuk melaksanakan kerja dengan begitu teliti dan berhati-hati. Selain itu, skop tugasan anggota juga terlalu luas dan memerlukan penguasaan pengurusan yang tepat dan betul. Anggota juga perlu mengambil pelbagai pendekatan yang berasas dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau keilatan dalam pengurusan kewangan. Kepelbagaian skop inilah yang membuatkan anggota memerlukan komitmen yang tinggi dalam tugasan seharian.

Wajar bagi saya mengesyorkan kepada pihak berkenaan menaikkan kadar BITK kepada nilai yang lebih berpadanan kerana jika dilihat secara kasar, pelbagai elaun penjawat awam lain jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kumpulan ini. Jadi di mana tempat kumpulan ini yang tidak kurang menggembleng tenaga dan jasa berkhidmat untuk negara? Seolah- olah ia tidak dipandang walhal tugas anggota ini adalah teraju dalam menggerakkan sistem penyampaian dan perkhidmatan kerajaan.

Kenaikan taraf hidup dan harga barang dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang juga menjadi kekangan hidup kumpulan ini. Senario yang dialami bukanlah bagi anggota di bandar sahaja malah di luar bandar juga turut mengalami perkara yang sama.

Jadi sukarkah cadangan ini dipertimbangkan bagi menjamin keberkesanan dan kecemerlangan pengurusan kewangan kerajaan? Sekurang- kurangnya kumpulan ini mendapat elaun yang setimpal dengan tanggungjawab yang diamanahkan. Semoga perkara ini akan mendapat perhatian pihak berkenaan.


Kota Bharu, Kelantan

Pemohon pertikai iklan jawatan kosong Majlis Perbandaran Seremban

Berita Harian

BARU-BARU ini Majlis Perbandaran Seremban (MPS) menyiarkan iklan jawatan kosong untuk 27 jawatan. Persoalannya, mengapa perlu menyiarkan iklan jawatan lagi? Sedangkan pada Mac lalu, MPS menyiarkan iklan jawatan dan memanggil pemohon untuk ditemuduga. Saya seorang calon yang dipanggil untuk menghadiri dua sesi temu duga iaitu sesi pertama ujian kecergasan yang diadakan pada Mei dan selepas lulus ujian kecergasan satu sesi temu duga diadakan pada Jun.

Keputusan temu duga juga sudah dikeluarkan pada September lalu. Apa yang ingin saya perkatakan di sini, sama ada benar MPS mempunyai kekosongan jawatan pada masa singkat bagi jawatan sama? Mengapa tidak memanggil calon yang sudah menghadiri temu duga pada hal jarak tempoh masa tidak sampai tiga bulan.

Saya ingin memberi komen di sini kerana untuk membeli satu borang saja berharga RM2. Bayangkan ada 27 jawatan kosong yang disiarkan dan setiap satu jawatan kosong lebih 100 pemohon. Betapa untungnya MPS mendapat keuntungan dengan cara mudah. Saya berasa tertipu dengan cara MPS ini kerana untuk menghadiri dua sesi temu duga ini memerlukan perbelanjaan besar. Berdasarkan pengalaman, saya menghadiri sesi ujian kecergasan dengan berlari dua pusingan Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi. Pada sesi itu lebih kurang 100 calon hadir. Selepas itu saya dipanggil untuk menghadiri sesi temu duga pula yang dilakukan di bilik mesyuarat MPS. Ada lebih kurang 25 calon yang hadir. Ketika menunggu giliran temu duga, saya terdengar suara kakitangan MPS sendiri menyatakan jawatan itu sudah diisi. Bayangkan betapa saya banyak berkorban dari segi masa dan wang untuk menghadiri temu duga jawatan yang tidak nampak bayang.

PEMOHON KELIRU,
Negeri Sembilan

Get out of rut, says civil service chief

NST

KUALA LUMPUR: To achieve Malay-sia's new growth trajectory for a high-income economy, the civil sector must make bold and radical improvements in its performance, Chief Secretary to the Government Tan Sri Sidek Hassan said.

This is because radical changes are required if Malaysia were to realise Vision 2020 and transform itself into a high-income economy.

"It is happening even as we chart the course for the 10th Malaysia Plan," Sidek said.

"If we are looking to be in step with the new economic model that will drive us towards this national goal, we have to change."

Opening the Malaysia custom executive education programme on branding and marketing strategy workshop here yesterday, Sidek reminded the civil sector that it could not achieve its goals if it was stuck in the rut.

"The competition Malaysia faces today is not from the 'low wage, low skill' economies but 'low wage, high skill' economies like China and India.

"Each of these countries is now producing two million graduates a year and the number is rising."

Sidek said Malaysia's competitiveness depended on its ability to match and exceed what was delivered by those economies.

"How do we provide a distinct value proposition to draw tourists and businesses alike, and to remain the preferred investment destination? How do we stand out from the crowd?

"Some answers to these questions can be obtained at this week-long workshop organised by the Higher Education Ministry and Universiti Malaya with the support of the Said Business School, Oxford University."

The workshop focuses on how Malaysia could leverage on its strengths as an Islamic country in areas where it has competitive advantage, such as halal products and services.

PENSION FORMULA: Implement it in stages for now

NST

2009/11/23

M.G., Kuala Lumpur

I REFER to your report "Pensioners want PM to settle formula" (NST, Nov 19) saying that a group of more than 60 pensioners from Penang had urged the government to intervene in their longstanding request for a revised formula to calculate pensions based on years of service.

The group coordinator, S. Arumugam, was reported as saying that they hoped the prime minister would look into the plight of 210,000 civil servants who would benefit if the formula was implemented and that the pensioners were upset by a statement by the Public Service Department's post-service director that the government could not afford higher pensions as it would burden taxpayers.

If implementing the revised pensions' formula in full would burden the government, it could be implemented in stages, as was done previously, where the calculation of pension was increased from one based on a maximum of 25 years' service to the current maximum of 30 years.

Currently, the maximum number of years of service served by any pensioner is 41 years. The maximum number of years of service considered for computation of pension could be raised from the current 30 years to 35 years and later. When the economy has sufficiently recovered, it could be revised again so as to base it on the actual number of years of service.

The 210,000 pensioners (out of a total of 547,000 pensioners in Malaysia -- representing less than 50 per cent of the pensioners) who stand to benefit if the pensions were based on the actual number of years of service are people who would have joined the service when they were between 15 and 19 years old. They are the ones who joined the service after primary or secondary-school education on a lower salary scale, unlike those with 25 to 30 years of service who would have joined later between the ages of 21 and 26 years after they acquired a tertiary education that would have placed them on a higher salary scale.

These pensioners drawing smaller pensions have been especially hit by the economic downturn, more so those who served in junior positions in urban areas and retired there after acquiring a low-cost house or apartment, and exhausting their savings on their children's education.

The cost of living has shot up, especially in urban areas, and many have got into debt through borrowing. It will be an act of compassion to help these poor pensioners who have faithfully served the government for the best part of 30 to 40 years of their lives.

22 November 2009

Kecualikan Pinjaman Perumahan Bagi Petugas Yang Sakit - CUEPACS

KUALA LUMPUR, 22 Nov (Bernama) -- Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (Cuepacs) berharap kerajaan akan dapat mengecualikan bayaran pinjaman perumahan bagi penjawat awam yang sakit sewaktu dalam perkhidmatan.

Setiausaha Agung Cuepacs Ahmad Shah Mohd Zin berkata pada masa ini hanya mereka yang membuat pinjaman selepas 1 Ogos, 1995 tidak perlu membayar baki pinjaman sekiranya mereka tidak dapat berkhidmat kerana sakit.

Tetapi bagi petugas yang membuat pinjaman sebelum tarikh berkenaan terpaksa meneruskan bayaran pinjaman kerana polisi insuran mereka hanya meliputi kematian dan kebakaran tetapi bukan hilang upaya kekal.

"Ini bermakna penjawat awam tidak perlu menjelaskan baki pinjaman sekiranya mereka meninggal dunia atau rumah mereka terbakar tetapi bukan sekiranya mereka hilang upaya untuk bekerja kerana sakit," katanya.

Faktor itu menyebabkan kira-kira 50,000 petugas awam dipercayai kini menghadapi keadaan sukar.

Cuepacs berharap Pekeliling Perbendaharaan 6/95 dipinda bagi membolehkan semua penjawat awam yang mengambil pinjaman perumahan dilindungi sekiranya mereka hilang upaya kekal tanpa tempoh matang, kata Ahmad Shah.

Sumber daripada industri insuran berkata adalah mudah bagi kerajaan untuk mengatasi masalah itu dengan hanya memeterai kontrak tambahan dengan syarikat insuran bagi memasukkan peruntukan liputan tambahan.

Namun persoalannya siapakah yang harus menanggung kos premium tambahan, kerajaan atau penjawat awam?

-- BERNAMA