30 October 2008

Jika saya YDP PBT

Dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Setiausaha Negara (KSN), saya sering menerima aduan daripada orang ramai berhubung prestasi dan kerenah yang dihadapi oleh mereka apabila berurusan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) tertentu.

Dalam hubungan ini, saya juga sering mengingatkan mana-mana pegawai perkhidmatan awam yang saya temui dalam forum atau mesyuarat bahawa PBT sebenarnya merupakan barisan hadapan kepada pentadbiran kerajaan, selain Pejabat Tanah dan Daerah (PTD).

Orang ramai di pelbagai peringkat beranggapan berurusan dengan kedua-dua institusi ini seolah-olah mereka sedang berurusan dengan kerajaan. Baik ataupun buruknya perkhidmatan yang diberikan, akan mencerminkan prestasi semasa kerajaan.

Orang ramai akan tersenyum puas apabila perkhidmatan yang diberi dapat dilakukan dengan pantas, cekap dan tepat. Walau bagaimanapun tidak kurang juga yang merasa hampa, apabila perkhidmatan yang diberikan lambat, tidak cekap dan tidak telus.

Mereka akan merasa kecewa apabila urusan yang sepatutnya dapat diselesaikan dalam 10 minit, perlu diselesaikan dalam tempoh 1 jam dan lebih malang lagi sehingga ke 24 jam. Oleh yang demikian, kedua-dua institusi ini perlulah lebih berupaya memberikan perkhidmatan yang cepat, cekap dan berintegriti kepada rakyat dan sektor awam.

Menerusi ruangan ini, saya ingin menyentuh peranan yang boleh dilaksanakan oleh seorang Yang Dipertua (YDP) kepada sesebuah PBT. Sebagai seorang pelanggan kepada PBT di kawasan perbandaran rumah saya dan sebagai seorang ketua kepada perkhidmatan awam di negara ini, saya ingin berkongsi pandangan dan pendapat terhadap perkara-perkara yang akan saya lakukan, sekiranya saya dipertanggungjawabkan sebagai YDP kepada sebuah PBT.

Fokus dan Tumpuan TugasPrinsip yang akan saya gunakan sebagai fokus dan tumpuan tugas saya adalah ringkas tetapi komited terhadap apa yang digariskan iaitu:

* Rancang;

* Laksanakan; dan

* Menguatkuasakan.

Perkara-perkara yang akan saya lakukan dalam merancang fokus dan tumpuan kerja saya meliputi perkara-perkara berikut:

* Melakukan penilaian terhadap keadaan/persekitaran semasa;

* Mengenal pasti kelemahan, kekurangan dan ketidakcekapan sistem atau amalan sedia ada;

* Mendapatkan pandangan/ idea/ cadangan yang boleh diguna pakai dalam mengatasi kelemahan/kekurangan yang dikenal pasti; dan

* Merangka tindakan dan langkah-langkah yang akan diguna pakai bagi mengatasi kelemahan dan ketidakcekapan sistem sedia ada.

Aspek pelaksanaan pula akan meliputi perkara-perkara berikut:

* Memastikan semua tindakan dan langkah-langkah yang telah dirancang, dilaksanakan;

* Mendapatkan pandangan dan maklum balas stakeholders terutama orang ramai dan pihak-pihak yang berkepentingan; dan

* Menilai semula tindakan dan langkah-langkah yang telah dijalankan di samping melakukan penambahbaikan.

Aspek penguatkuasaan merupakan elemen terpenting dalam menentukan kejayaan dan keberkesanan sesuatu gerak kerja atau tindakan yang digariskan. Ini dapat dilakukan dengan:

* Menguatkuasakan sepenuhnya peraturan yang ditetapkan mengikut perkara-perkara yang telah dirancang sewajarnya; dan

* Memberikan ganjaran di atas pematuhan kepada peraturan yang ditetapkan dan mengenakan hukuman di atas pelanggarannya.

Mengukuhkan Tanggungjawab AsasTanggungjawab asas semua PBT di negara ini adalah sama. Orang ramai telah sinonim dengan bidang tugas PBT ini yang popular dengan singkatan 'SLR' iaitu sampah, longkang dan rumput.

Kesinoniman ini ada kalanya ditambah kepada 'JLL' iaitu jalan, lampu jalan dan lampu isyarat. Namun demikian, sebenarnya terdapat hampir 16 penyelenggaraan awam yang terletak di bawah tanggungjawab PBT iaitu:

* penyelenggaraan jalan raya;

* penyelenggaraan lampu jalan;

* penyelenggaraan lampu isyarat;

* penyelenggaraan stesen dan perhentian bas;

* penyelenggaraan stesen dan perhentian teksi;

* penyelenggaraan jejantas;

* penyelenggaraan tempat letak kereta awam;

* penyelenggaraan medan makan;

* penyelenggaraan pasar awam;

* penyelenggaraan pasar malam;

* penyelenggaraan tandas awam;

* penyelenggaraan taman rekreasi;

* penyelenggaraan dewan orang ramai;

* penyelenggaraan kompleks sukan awam;

* penyelenggaraan papan tanda; dan

* penyelenggaraan billboard awam.

Namun demikian, saya kuat beranggapan bahawa sekiranya PBT dapat memastikan penyelenggaraan 'SLRJLL' dapat dilaksanakan dengan baik menerusi komitmen yang tinggi (100 peratus), sebahagian besar imej PBT tersebut dapat ditingkatkan.

Saya berpandangan sedemikian kerana kebanyakan rungutan dan aduan terhadap kelemahan PBT diwarnai oleh isu penyelenggaraan kemudahan awam, kebersihan, lesen perniagaan, kelulusan pelan bangunan dan CCC.

Komited terhadap Tugas PenyelenggaraanSebagai tumpuan bagi tugas-tugas penyelenggaraan ini, perkara berikut akan saya lakukan, ialah:

* memastikan jadual penyelenggaraan diberitahu secara rasmi kepada orang ramai melalui surat dan pemasangan papan kenyataan di tempat-tempat strategik seperti jadual pengutipan sampah;

* penyelenggaraan turut dilakukan termasuk pada cuti umum, jika perlu;

* memastikan PBT saya atau syarikat konsesi yang dipertanggungjawabkan melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pembersihan secara tetap dan mengikut jadual;

* membentuk unit khas di bawah PBT untuk mengendalikan serta-merta kerja-kerja awalan pembaikan dan pemulihan dari segi kebersihan dan penyelenggaraan, apabila aduan diterima; dan

* jika syarikat konsesi seperti syarikat kutipan sampah atau syarikat yang diberikan kontrak pembersihan longkang gagal melaksanakan tugasnya, saya akan mendapatkan khidmat kontraktor lain atau melaksanakan sendiri kutipan sampah atau pembersihan longkang tersebut, dan kos ditolak secara automatik daripada pembayaran syarikat tersebut.

Penggunaan ICT Secara MaksimumSatu perkara yang akan menjadi tumpuan saya ialah memastikan semua perkhidmatan yang disediakan di PBT mengguna pakai kemudahan-kemudahan teknologi ICT terkini bagi memudahkan urusan para pelanggan. Ini meliputi pelbagai perkhidmatan seperti berikut:

* pelaksanaan sistem pembayaran melalui talian (online payment) untuk pelbagai transaksi perkhidmatan;

* pengeluaran peringatan pembaharuan semua jenis lesen;

* pelaksanaan sistem e-complaint;

* penggunaan secara menyeluruh sistem tekonologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam urusan komunikasi seperti e-mel dan pengaksesan makluman seperti laman web; dan

* penglibatan dan perkongsian maklumat dengan orang ramai mengenai semua perancangan dan pelaksanaan yang dilakukan supaya pelanggan maklum mengenainya.

Pemantauan MenyeluruhPemantauan merupakan elemen utama dalam menentukan sesuatu tugas tersebut dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Oleh yang demikan, sebagai YDP saya akan memastikan:

* pegawai-pegawai PBT dan Ahli Majlis yang ditugaskan sebagai Pegawai Khas (Area Officer) hendaklah melaksanakan peranan mereka dengan lebih berkesan;

* pegawai PBT yang ditugaskan untuk memantau kebersihan dan penyelenggaraan hendaklah bermotosikal untuk meronda di kawasan jagaan masing-masing.

Rondaan ini perlu dilakukan sekurang- kurangnya seminggu sekali bagi setiap kawasan. Laporan hendaklah dikemukakan terus kepada saya sebagai YDP PBT untuk tindakan; dan

* pegawai penguat kuasa PBT yang membuat rondaan penguatkuasaan, perlu juga melaporkan tentang keadaan kebersihan dan kemudahan awam di kawasan rondaannya, pada setiap hari.

Penguatkuasaan SepenuhnyaDalam melahirkan budaya kerja yang cekap dan teratur, saya akan memastikan aspek penguatkuasaan sentiasa dititikberatkan pada sepanjang masa. Antara perkara yang akan saya lakukan dalam menguatkuasakan peraturan di bawah PBT ini ialah:

* memastikan saya mendapat mandat yang sepenuhnya untuk menjalankan penguatkuasaan tanpa dihalang atau diganggu oleh mana-mana pihak;

* memastikan premis kediaman yang didapati kotor atau menyebabkan longkang tersumbat dikenakan denda, manakala premis perniagaan tidak dibenarkan berniaga untuk satu tempoh tertentu;

* menyebar maklumat pembayar yang belum membayar cukai iaitu setelah tertunggak dalam beberapa tahun (misalnya dalam tempoh tiga tahun) atau berdasarkan amaun tunggakan dan disiarkan di dalam laman web PBT serta surat khabar;

* merobohkan bangunan kediaman tambahan yang dibangunkan tanpa permohonan atau kelulusan PBT atau yang melanggar peraturan, bagi menjamin keharmonian serta kesejahteraan kehidupan penduduk dan semangat kejiranan setempat.

Gaya KepimpinanDalam pada itu, ke arah memastikan aspek kebersihan dan penyelenggaraan secara lebih berkesan, saya dan Setiausaha PBT akan mengamalkan gaya "pengurusan turun padang" atau Management By Walking About (MBWA) sekurang-kurangnya tiga hari dalam sebulan.

Ini akan membolehkan tinjauan dengan lebih dekat dapat dilakukan terhadap masalah yang berlaku di akar umbi. Segala penemuan akan direkodkan di dalam buku log yang disediakan untuk tindakan penyelesaian sewajarnya.

Harapan Seorang YDP PBTSaya percaya orang ramai sentiasa mengimpikan kawasan kediaman dan perbandaran mereka sentiasa bersih dan cantik menerusi sistem penyelenggaraan yang cekap dan efisien.

Perkara-perkara yang telah saya nyatakan akan saya lakukan sekiranya saya seorang YDP sebuah PBT, sebahagian besarnya merupakan amalan terbaik yang telah dilaksanakan di sebahagian kecil PBT yang dianggap cemerlang.

Oleh yang demikian, saya pasti sekiranya semua 144 YDP PBT di seluruh negara dapat menghayati prinsip kerja ini, saya yakin kawasan kediaman dan bandaran di bawah seliaan mereka akan sentiasa bersih dan cantik, di samping meningkatkan keharmonian serta kesejahteraan hidup penduduk setempat.

Cuepacs terima aduan pekerja tamat kontrak

Berita Harian

KUALA LUMPUR: Cuepacs sudah menerima aduan daripada kakitangan kontrak yang bakal ditamatkan perkhidmatan akhir tahun ini, antaranya Jabatan Bekalan Air (JBA) Negeri Sembilan dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Kelantan.

Presidennya, Omar Osman, berkata pengerusi Cuepacs negeri sudah diarah menyediakan laporan mengenai aduan penamatan perkhidmatan kakitangan kontrak di negeri masing-masing untuk dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kongres Cuepacs di Kota Kinabalu, pertengahan bulan depan.

Sehubungan itu, katanya, Cuepacs memegang jaminan Kementerian Sumber Manusia bahawa tidak ada kakitangan awam kontrak akan ditamatkan perkhidmatan mereka akhir tahun ini.

"Kita mahu lebih banyak kementerian mencontohi tindakan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Tan Sri Muhammad Muhd Taib yang menegaskan tidak akan membuang kakitangan Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas), malah menambah lebih ramai lagi kakitangan agensi itu," katanya mengulas langkah Cuepacs untuk membantu 50,000 kakitangan awam kontrak yang akan ditamatkan perkhidmatan mereka menjelang akhir tahun ini.

KDN akan jadikan Rela jabatan

Berita Harian

PUTRAJAYA: Kementerian Dalam Negeri (KDN) akan membentangkan kepada Kabinet cadangan untuk menaik taraf Ikatan Relawan Rakyat (Rela) kepada sebuah jabatan dengan bidang tugas lebih luas tidak lama lagi.

Ketua Pengarah Rela, Datuk Zaidon Asmuni, berkata cadangan itu bertujuan memperluaskan lagi peranan Rela dan bukan lagi terhad kepada usaha menahan pendatang tanpa izin (Pati) dan mengawal depoh tahanan.

“Pada dasarnya cadangan itu sudah dipersetujui KDN, malah Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Syed Hamid Albar sudah memberikan persetujuan pada April lalu dan berjanji akan membentangkannya ke Kabinet pada masa terdekat,” katanya selepas menghadiri majlis perasmian pejabat Rela Daerah Putrajaya dan sambutan Aidilfitri di sini, semalam.

Hadir sama Pegawai Rela Daerah Putrajaya, Hashim Haron.

Tahun lalu, bekas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Datuk Seri Mohd Radzi Sheikh Ahmad, mencadangkan Rela dinaik taraf kepada sebuah jabatan bagi membantu usaha kementerian membanteras pendatang tanpa izin dengan lebih berkesan.

26 October 2008

Penjawat awam perlu kuasai bahasa Inggeris

Utusan Online

LANGKAWI 25 Okt. - Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, penjawat awam harus menguasai bahasa Inggeris dengan berkesan supaya mereka dapat membantu memakmurkan negara di samping menguasai bidang tertentu terutama sains dan teknologi.

Bekas Perdana Menteri itu berkata, bahasa Inggeris merupakan satu bahasa yang cukup penting kepada penjawat awam dan swasta yang mahu mendapatkan ilmu dalam dunia berteraskan teknologi maklumat (IT).

''Kita berada dalam zaman ilmu pengetahuan di mana kita memerlukan ilmu untuk terus maju ke hadapan dan bahasa Inggeris sebagai satu lingua franca menjadi bahasa pengantar yang amat penting bagi semua bangsa untuk belajar dan berkongsi maklumat," kata beliau ketika menyampaikan ucap utama pada Persidangan Penjawat Awam 2008 di di sini hari ini.

Sementra itu, Bernama melaporkan, Dr. Mahathir Mohamad pada sidang akhbar selepas memberi ucaptama pada persidangan itu mencadangkan kepada kerajaan supaya menubuhkan kumpulan pemikir dan pemantau bagi mencari kaedah menyelamat negara daripada menghadapi krisis ekonomi dunia sekarang.

Beliau berkata, kumpulan pemikir itu seharusnya disertai oleh pakar ekonomi dan berbincang serta mengumpul data untuk memberi cadangan penyelesaian kepada kerajaan.

"Kita jangan menganggapkan kesan krisis itu tidak akan melanda negara ini sedangkan banyak negara di dunia terbabit," katanya.

Beliau berkata, semasa menjadi Perdana Menteri, kumpulan pemikir seumpama itu diwujudkan dan mereka mengambil masa lama dengan meneliti serta mengumpul data bagi mengatasi masalah ekonomi Malaysia ketika menghadapi kegawatan.

Mengenai persidangan perwakilan Umno Bahagian Langkawi pada Sabtu lepas yang mengusulkan supaya beliau kembali menyertai UMNO, Dr. Mahathir berkata, beliau hanya akan menyertai semula parti itu selepas peralihan kuasa pada Mac tahun depan.

"Saya akan kembali menyertai UMNO selepas peralihan kuasa Mac depan dengan syarat kawan-kawan saya akan bersama kembali menyertai badan itu," katanya.

Peluang 43,000 pilih pencen

Utusan Online

SEREMBAN 25 Okt. - Seramai 43,000 kakitangan kerajaan yang mengambil opsyen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) berkemungkinan diberi peluang sekali lagi untuk membuat pilihan menyertai skim pencen.

Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS), Omar Osman berkata, perkara itu telah dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk dipertimbangkan supaya kakitangan terbabit mendapat kembali nikmat dalam opsyen pencen.

''CUEPACS menyedari nasib 43,000 kakitangan kerajaan yang memilih opsyen KWSP yang tidak mendapat tiga perkara berbanding mereka yang memilih opsyen pencen.

''Tiga perkara itu ialah tiada kad persaraan, tiada kemudahan perubatan selepas bersara dan tiada gratuiti. Mereka kini berhadapan kebimbangan," kata beliau kepada pemberita di sini malam tadi.

Omar ditemui pada Majlis Makan Malam CUEPACS Kebangsaan 2008 di Dewan Majlis Perbandaran Seremban (MPS) yang dirasmikan oleh Menteri Besar, Datuk Seri Mohamad Hasan.

Katanya, CUEPACS amat berharap ia mendapat pertimbangan sewajarnya daripada kerajaan kerana terdapat jurang perbezaan antara pemegang opsyen pencen dan KWSP, lebih-lebih lagi dalam konteks selepas persaraan.

Pada tahun 1992 jelasnya, melalui Sistem Saraan Baru (SSB), kakitangan kerajaan diberi opsyen untuk memilih skim KWSP atau pencen.

''Pada tahun 2002 melalui Sistem Saraan Malaysia (SSM), opsyen itu terus kekal hingga sekarang. Saya percaya sewaktu mereka membuat opsyen dahulu, majikan tidak memberikan penjelasan yang tepat mengenai jumlah wang yang bakal diterima melalui KWSP dalam satu jumlah besar.

''Bagi saya nilai RM200,000 atau RM300,000 dahulu adalah besar. Tetapi hari ini, nilai tersebut kecil dan tidak cukup untuk menyara kehidupan mereka selepas bersara," kata beliau.

Omar berkata, CUEPACS akan merayu dan berharap keputusan mengenai perkara itu diputuskan selewat-lewatnya hujung tahun ini supaya nasib 43,000 kakitangan kerajaan mendapat pembelaan semula.

''Berilah mereka peluang sekali sahaja lagi untuk memilih opsyen pencen.

''Saya optimis dan yakin kerajaan cukup prihatin dengan kakitangan kerajaan termasuklah kenaikan pencen persaraan, menambah usia persaraan daripada 55 tahun kepada 58 dan kini 60 tahun," ujar beliau.

Kaji semula sistem gaji kastam

Utusan Online

JOHOR BAHRU 21 Okt. - Kesatuan Pegawai-pegawai Kastam Semenanjung Malaysia (KPPKSM) meminta Kementerian Kewangan mengkaji semula pelaksanaan sistem gaji mereka melalui Skim Pegawai Kastam yang diletakkan di bawah Gred W17.

Yang Dipertua KPPKSM, Ibrahim Ahmad berkata, kajian semula itu perlu supaya kenaikan yang diberikan bersesuaian dengan tugas yang dilaksanakan oleh pegawai kastam terbabit.

"Berbanding pegawai kerajaan yang lain, pegawai kastam merupakan anggota paling lambat dinaikkan pangkat, apatah lagi merasa kenaikan gaji.

''Malah, pegawai kastam yang bekerja secara giliran 24 jam sehari juga tidak dibayar Elaun Tugas Giliran," katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas menghadiri Persidangan Perwakilan Dwi Tahunan KPPKSM Kali Ke-XVII Sesi 2008-2010, di sini hari ini.

Ibrahim berkata, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Mohd. Sidek Hassan pada 25 Ogos lalu bagi membincangkan perkara tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Mohd. Sidek berjanji kenaikan pangkat pegawai kastam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) bagaimanapun sehingga kini ia masih belum dilaksanakan.

Pihaknya turut mengadakan pertemuan dengan Menteri Kewangan Kedua, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop pada 25 September 2006 bagi membincangkan permintaan yang sama tetapi masih tidak berhasil.

Suruhanjaya Perkhidmatan Doktor diwujud

Berita Harian

KEMENTERIAN Kesihatan akan menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Doktor jika Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) terus melambatkan penempatan lulusan perubatan di hospital seluruh negara.

Menterinya, Datuk Liow Tiong Lai, berkata suruhanjaya itu akan mengambil alih fungsi SPA yang menguruskan penempatan lulusan perubatan dalam atau luar negara sebaik menamatkan pengajian.

"Kita tidak mempunyai sebarang masalah untuk menempatkan lulusan perubatan kerana negara memang memerlukan lebih banyak doktor. Oleh itu, kita harap SPA mempercepatkan penempatan doktor muda ini.

"Jika masih melambatkan penempatan, saya cadangkan kepada kerajaan supaya urusan penempatan ini diletakkan di bawah suruhanjaya yang dikawal selia Kementerian Kesihatan," katanya di lobi Parlimen, semalam.

Beliau mengulas soalan Lim Kit Siang (DAP-Ipoh Timur) ketika sesi soal jawab mengenai lulusan perubatan yang terpaksa menunggu lama untuk ditempatkan di hospital.

Liow berkata, masalah penempatan timbul kerana lulusan perubatan perlu mengikuti kursus terlebih dulu sebelum ditempatkan di hospital.

"Terlalu banyak prosedur yang perlu diikuti seperti kursus tatanegara dan mengikut giliran untuk ditempatkan. Perkara ini ambil masa sehingga ada lulusan terpaksa tunggu satu atau dua bulan. Birokrasi ini sepatutnya dikurangkan.

"SPA sepatutnya terus menempatkan doktor tanpa mengikuti kursus terlebih dulu, sebaliknya selepas mereka bekerja," katanya.

Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator T Murugiah berkata kelewatan berlaku kerana lulusan tidak melaporkan diri kepada SPA.

"Lulusan perubatan lambat membuat permohonan, tidak melaporkan diri di SPA sebaik menamatkan pengajian dan ada yang memilih tempat bekerja.

"Ada yang sudah ditemuramah dan diberikan penempatan di hospital. Bagaimanapun, mereka menolak kerana tidak suka bekerja di tempat yang ditawarkan, sebaliknya mahu bekerja di hospital di tempat asal atau kampung halaman," katanya.