20 August 2008

Elaun basikal wajar disemak

Berita Harian

SEBAGAI Pembantu Am Pejabat (PAP) di sebuah institut pengajian tinggi awam di Johor, saya yang mewakili rakan lain ingin menarik perhatian kerajaan atau Kongres Kesatuan Sekerja Dalam Perkhidmatan Awam (Cuepacs) berhubung pemberian elaun basikal.

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003 menyatakan, setiap penjawat awam menggunakan basikal sendiri dalam menjalankan tugas rasmi melebihi 10 hari dalam sebulan layak menerima elaun basikal.

Namun, sehingga kini kami masih belum menikmati elaun itu sedangkan kakitangan berjawatan sama di bawah Kementerian Pelajaran sudah menerimanya. Kenapa kami di bawah seliaan Kementerian Pengajian Tinggi masih tidak menerima elaun itu?

Kami merayu kerajaan mengkaji semula elaun basikal dengan menukar nama elaun itu atau mewujudkan elaun baru atau dipinda sekali lagi pekeliling berkenaan elaun basikal untuk kebajikan penjawat awam.

RAYUAN N1,
Batu Pahat, Johor.

No comments: