29 August 2007

IPTA perlu bersaing tingkat mutu, imej

Berita Harian

PELAN Strategik dan Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara 2007-2010 yang dilancarkan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi kelmarin, bukan saja dapat memacu Malaysia mencapai Misi Nasional, tetapi meletakkan semula universiti di negara ini sebagai gedung untuk melahirkan generasi berilmu dalam erti kata sebenar. Kita amat berharap apa diusahakan menerusi pelan itu akan menjadi asas kepada usaha membina modal insan kelas pertama dan menjadikan Malaysia sebuah negara maju, makmur dan berdaya saing menjelang dan selepas 2020. Pemberian lebih autonomi kepada Lembaga Pengarah institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dalam beberapa perkara tertentu menerusi proses transformasi dan pembaharuan pengajian tinggi negara, misalnya, mampu meningkatkan taraf universiti dan mutu graduannya. Langkah baru dan berani itu sudah pasti akan mencetuskan paradigma dalam IPT yang dinanti-nantikan rakyat selama ini. Selain pemberian autonomi yang akan dilaksanakan serta-merta pada peringkat pentadbiran di kalangan IPTA, pelan itu turut membabitkan audit prestasi akademik dan pengwujudan universiti apex, iaitu gagasan universiti terunggul. Sejajar dengan hasrat negara menjadi hab pendidikan serantau, sudah semestinya kewujudan universiti terunggul amat dialu-alukan. Di universiti seperti itu nanti, kualiti akademik, pengurusan, pengajaran dan penyelidikan akan diberi keutamaan dengan suasana akademik yang kompetitif dan pemupukan budaya berprestasi dalam semua aspek. Dari segi tadbir urus, universiti apex akan diberi autonomi lebih luas daripada universiti lain membabitkan pemilihan pentadbir, fakulti, pensyarah dan pelajar masing-masing berdasarkan kriteria tertentu. Pewujudan universiti apex di kalangan universiti tempatan sudah pasti menjadi kemuncak aspirasi pengajian tinggi negara supaya satu hari nanti ada universiti di negara ini tergolong dalam 50 kelompok universiti terbaik dunia.

Kita berharap dengan pembaharuan ini, lebih ramai pelajar luar negara berminat menyambung pengajian di universiti tempatan dan dapat memperuntukkan kuota misalnya antara 20 dan 30 peratus untuk pelajar asing. Bagi tujuan audit prestasi akademik ke atas semua IPT pula, jawatankuasa penilaian bebas dianggotai pakar dari luar kementerian akan diwujudkan bagi menjamin integriti dan kesahihan audit berkenaan. Menjadi harapan kerajaan menggunakan hasil penemuan audit itu untuk menjalankan usaha penarafan IPT tempatan dan kita percaya penarafan ini akan menjadi wadah penambahbaikan kualiti pengajian tinggi berdasarkan konsep persaingan sihat. Selepas 50 tahun mencapai kemerdekaan, sudah tiba masanya kita mengorak langkah menjadikan IPT di Malaysia turut dikenali sebagai pusat kecemerlangan akademik bertaraf global seperti Universiti Oxford dan Cambridge. Kita percaya IPTA akan bertindak lebih proaktif dan bersaing secara sihat untuk mengambil peluang daripada perubahan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial serta memperkenalkan pembaharuan yang akan meningkatkan prestasi institusi masing-masing.

Visi dan misi negara membangunkan pendidikan dan pengajian tinggi adalah jelas, tetapi warga Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi perlu melaksanakan perancangan dengan bersungguh-sungguh. Misi menjadikan Malaysia sebagai negara maju memerlukan sektor pengajian tinggi berada pada landasan kukuh, mantap dan berkesan supaya melahirkan graduan berkualiti, berinovatif dan berminda kelas pertama. Jika kita gagal mentransformasikan pengajian tinggi ini, laluan untuk mencapai status negara maju mengikut tempoh dirancang mungkin tergendala.

No comments: