04 June 2008

JPN jawab kursus vokal Afundi

Utusan Online

SAYA ingin merujuk aduan bertajuk Wajarkah kursus vokal untuk kakitangan JPN? daripada 'Afundi, JPN Putrajaya.' di ruangan ini pada 23 Mei lalu.

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan serta hasrat beliau bagi penambahbaikan dan mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan jabatan ini.

Memiliki anggota kerja yang komited, berpengalaman, mahir dan profesional merupakan salah satu teras JPN dalam Pelan Perancangan Strategik JPN 2007 -2016.

Pelbagai pendekatan digunakan bagi mengubah minda kakitangan JPN. Ia penting bagi melahirkan warga JPN yang bermotivasi, kreatif, inovatif dan berdaya saing untuk mencapai visi jabatan.

Setiap program/aktiviti yang dijalankan adalah bertujuan memupuk sikap kekitaan dan semangat cintakan jabatan dan bukannya sebagai suatu pembaziran.

Bagi JPN, setiap anggota merupakan aset penting kepada jabatan. Oleh itu, antara program yang dijalankan adalah pelaksanaan program latihan, learning organisation dan juga aktiviti kebajikan dan sosial. Aktiviti/program seumpama inilah yang memberi impak yang besar dan telah berjaya mengubah minda warga JPN dan seterusnya meletakkan JPN sebagai sebuah organisasi yang unggul dan disegani pada hari ini.

Pendekatan ini mungkin tidak diguna pakai oleh pihak pengurusan di organisasi yang lain, tetapi adalah menjadi harapan dan hasrat JPN agar setiap anggotanya mempunyai semangat kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada organisasi di samping berasa bangga menjadi warga JPN yang mempunyai pelbagai kemahiran atau versatile.

Untuk makluman, faktor-faktor inilah yang akan menyumbang kepada peningkatan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan yang sering ditekankan oleh kerajaan. Usaha yang berterusan ini adalah bagi merealisasikan visi jangka panjang Jabatan untuk muncul sebagai Jabatan Perkhidmatan Kaunter Terbaik di dunia seperti yang digariskan dalam Pelan Perancangan Strategik JPN 2007-2016.

Wajarkah kursus vokal untuk kakitangan JPN? Pihak JPN berpendapat, kursus vokal tersebut tidak dilihat sebagai 'nyanyian' semata-mata tetapi sebaliknya dapat membantu dalam mendedahkan warga JPN yang terlibat kepada teknik-teknik pengawalan suara (intonasi dan sebutan), kawalan emosi ketika berinteraksi dalam keadaan tertekan dan cara menunjukkan ekspresi wajah yang sepatutnya semasa berhadapan dengan pelanggan.

JPN sentiasa berusaha secara berterusan bagi mempertingkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan.

No comments: