06 July 2007

Guru patut diberi peluang mengurus

Berita Harian

UMUMNYA, semua kesatuan guru menentang kemasukan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) ke Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Secara tidak langsungnya, ia memberi beberapa kesan dan impak kepada profesion perguruan.

Apa yang kita maklumi dasar Kementerian Pelajaran adalah untuk memartabatkan profesion perguruan dengan meningkatkan kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Oleh itu, pengurusan di JPN seharusnya dipikul oleh golongan guru yang memahami tugas dalam bidang perguruan.

Matlamat kementerian adalah untuk menjadikan profesion perguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa depan negara. Semestinya guru perlu diberi pendedahan dalam segenap lapisan pengurusan termasuk pengurusan di JPN.

Pengurusan di JPN sudah tentu akan memantapkan kerjaya guru, menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru, memantapkan perancangan dan pengurusan dalam hal berkaitan dengan guru.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) menyatakan bahawa bagi memantapkan kerjaya guru dan menambah baik perjawatan guru dengan menambahkan perjawatan dan peluang naik pangkat.

Secara peribadi, saya juga tidak bersetuju kemasukan PTD ke JPN, tetapi beberapa perkara perlu ditekankan supaya pengurusan berjalan lancar, efisien dan bersistematik.

Sebagai penjawat awam, semestinya utamakan bekerja dengan lebih sistematik dan mesra pelanggan. Jangan ada kritikan dan pelbagai aduan pelanggan terhadap mutu kerja.

Budaya ‘senyum selalu’ dan mesra pelanggan perlulah diamalkan supaya kualiti kerja dapat ditingkatkan. Perlu ada usaha meningkatkan mutu perkhidmatan dari semasa ke semasa dan peka suasana tempat kerja.

Elakkan menggunakan waktu kerja di tempat minum dengan menggunakan masa yang lama. Keadaan ini masih menjadi budaya dan amalan seharian.

Kurangkan kerenah birokrasi apabila pelanggan berurusan. Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, pernah menyuarakan supaya dikurangkan kerenah birokrasi dan amalkan budaya kerja dengan lebih sistematik dan teratur.

Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini haruslah seiring dengan gerak kerja yang berkualiti serta kemantapan pengurusan.

Masyarakat juga sedia maklum kesungguhan dan tanggungjawab guru dalam mendidik anak bangsa amat tinggi. Sudah tentu ini akan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesion perguruan, sekali gus memartabatkan profesion ini.

AFNAN ADNAN,
Gombak, Selangor.

No comments: