26 March 2007

Garis panduan tingkat tadbir sektor awam

Sumber : Berita Harian

KUALA LUMPUR: Semua Ketua Setiausaha kementerian, Ketua Jabatan dan Ketua Eksekutif badan berkanun diminta mengikuti garis panduan bagi mempertingkatkan tadbir urus sektor awam selaras usaha kerajaan meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam.


Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Sidek Hassan, berkata garis panduan itu juga sebagai panduan untuk ketua agensi mempraktikkan tadbir urus terbaik di agensi masing-masing.

Katanya, garis panduan itu juga sebagai usaha menambah baik sistem penyampaian kerajaan bagi memudahkan agenda pembangunan nasional dicapai selaras langkah menjadikan Malaysia negara yang bersaing di arena global.

“Garis panduan itu juga memuatkan senarai semak bagi pelaksanaan tadbir urus di setiap kementerian, jabatan dan agensi kerajaan,” katanya dalam surat pekeliling kepada semua ketua setiausaha, ketua jabatan dan ketua eksekutif badan berkanun yang dikeluarkan 9 Mac lalu.

Sidek berkata, semua kementerian, jabatan kerajaan dan badan berkanun juga perlu mengadakan mesyuarat jawatan kuasa tadbir urus setiap tiga bulan bagi membincangkan status pelaksanaan tadbir urus di jabatan dan agensi masing-masing.

No comments: