21 May 2008

Tarikan jawatan sektor awam

Utusan Online


Peluang mendapat kerja dalam sektor awam kini menjadi rebutan 'pencari kerja'.


Kenaikan gaji kakitangan awam tahun lalu dilihat sebagai momentum dan tarikan bukan Melayu berkhidmat dalam sektor awam. Jika sebelum ini tidak ramai di kalangan bukan Melayu yang berminat untuk menyertai sektor awam, namun sejak kebelakangan ini statistik menunjukkan peratusan yang ramai berminat untuk bekerja dengan kerajaan.

Kerajaan juga dari semasa ke semasa berusaha untuk menarik lebih ramai bukan Melayu menyertai sektor awam agar wujudnya keseimbangan kaum, perkongsian kepakaran dan kemahiran, bagi mengelak salah faham dan seterusnya memberi keadilan kepada semua warganya dalam soal peluang pekerjaan.

Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA), permohonan jawatan oleh bukan Melayu yang diterima SPA meningkat, dengan 47,253 orang calon direkodkan telah memohon dalam pelbagai jawatan dalam kerajaan seperti yang ditawarkan bagi tempoh Julai hingga Disember tahun lalu, berbanding hanya 12,020 orang pemohon bagi tempoh sama pada 2006.

Ini adalah peningkatan yang sangat menarik dan membuktikan bahawa sektor awam masih lagi diminati bukan Melayu memandangkan prospeknya yang luas, berpotensi tinggi dan mempunyai masa hadapan yang cerah.

Peningkatan ini secara tidak langsung menolak persepsi bahawa sektor awam hanya untuk orang Melayu sahaja. Ini membuktikan bahawa kerajaan tidak pernah bersikap double standard kepada bukan Melayu dan tidak pernah mengamal dasar pilih kasih, perkauman, diskriminasi dalam pemilihan penjawat awam.

Malahan kerajaan tidak pernah prejudis terhadap sebarang bentuk permohonan dari bukan Melayu dalam sektor awam bahkan pertimbangan dan penilaian yang dilaksanakan adalah berdasarkan kepada merit, kesungguhan dan kebolehan seseorang calon.

Soal Melayu atau bukan Melayu tidak pernah timbul dalam pemilihan kakitangan kerajaan sama ada dalam aspek kenaikan pangkat, gaji, peluang melanjut pelajaran, kursus dan sebagainya. Realiti ini dapat dilihat apabila semakin ramai bukan Melayu yang diberikan peluang untuk mengetuai beberapa jawatan penting sama ada di peringkat kementerian, jabatan, majlis dan sebagainya.

Masing-masing diberikan peranan dan tanggungjawab untuk meningkat kualiti, prestasi dan tahap perkhidmatan cemerlang di dalam sektor awam di negara kita.

Jumlah permohonan yang tinggi dari kalangan bukan Melayu dilihat sebagai satu anjakan yang baik dalam sektor perkhidmatan awam dan berkemungkinan besar peningkatan ini disebabkan tarikan kenaikan gaji kepada kakitangan awam, prospek dan skop pekerjaan yang menarik serta peluang yang terbuka luas untuk meningkat.

PemohonJumlah pemohon kaum Cina dilaporkan meningkat daripada 1,347 orang pada Julai hingga Disember 2006 kepada 5,421 pemohon pada Julai hingga Disember tahun lalu. Manakala kaum India pula (1,953 pemohon kepada 6,113 pemohon) dan seterusnya kaum-kaum lain (8,720 pemohon kepada 35,719 pemohon).

Tahun ini SPA menjangkakan pengambilan sejumlah 45,000 orang daripada pelbagai kaum sebagai anggota baru dalam perkhidmatan awam. Bagi suku pertama tahun ini, SPA menerusi kementerian dan jabatan kerajaan memproses semua permohonan bagi mengisi 16,480 kekosongan bagi 16 jawatan.

Antara 16 jawatan itu termasuk Pegawai Tadbir Diplomatik dengan 525 orang kekosongan, Pembantu Penguat Kuasa (638), Penolong Pegawai Tadbir (500), Jurutera (468), Pegawai Latihan Vokasional (278) dan Pegawai Bomba (127).

Oleh yang demikian, bukan Melayu perlu mengambil peluang yang terbuka luas ini dan bersaing dengan pemohon Melayu lain agar hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan dan pekerja berpengetahuan (k-pekerja) serta berinovasi dapat direalisasikan dalam usaha memacu sektor awam setanding dengan sektor swasta lain di negara kita.

Negara memerlukan penglibatan rakyat dalam segala bidang bagi memastikan jentera kerajaan berjalan dalam keadaan yang terancang, stabil dan mampu memenuhi hasrat dan kehendak rakyat.

Biarlah pemimpin dan parti politik silih berganti, namun kakitangan kerajaan perlu melaksanakan tugas seperti mana yang diamanahkan dengan ikhlas, efektif dan berkesan.

Di samping itu, mereka juga tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri dalam apa yang dilakukan kerana dalam perkara ini perkhidmatan serta sumbangan kepada rakyat dan negara perlu diutamakan tanpa terlalu memikirkan soal imbuhan, ganjaran dan sebagainya.

Mereka perlu menterjemahkan kesetiaan mereka kepada raja dan negara tanpa kompromi biar apa pun badai yang bakal melanda. Apa yang paling utama ialah semua pihak perlu memastikan negara dan rakyat berada di dalam keadaan aman, makmur dan dihormati masyarakat luar setiap masa.

No comments: