05 January 2010

Minta JPA kaji semula gaji lulusan Sijil Perancang Bandar

Berita Harian

TERLEBIH dulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) kerana sehingga kini sudah menyelaraskan gred gaji kakitangan perkhidmatan awam, selaras dengan dasar kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan awam.

Sehubungan itu, kami pemilik sijil perancangan bandar dan wilayah dari Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan Politeknik rasa amat gembira dan terbela apabila di bawah Sistem Saraan Malaysia yang di umumkan pada 2007, kami diletakkan di bawah Gred 27, iaitu selepas kelulusan SPM (Gred 17) / sijil Pusat Pengajian Tinggi dan STPM (Gred 27) / Diploma (Gred 29).

Pengorbanan tenaga dan wang ringgit selama dua tahun belajar di Pusat Pengajian Tinggi (UiTM dan Politeknik) selepas tamat SPM, amat kami hargai selepas pengumuman itu, apabila kami diletakkan di skim sama taraf dengan STPM.

Tetapi sehingga kini kami graduan sijil dari pusat pengajian tinggi masih lagi menikmati skim gred J17. Malah gred kami sama dengan gred SPM walaupun gaji permulaan kami tinggi tetapi gaji akhir kami tetap sama dengan gred SPM (Pelukis Pelan) iaitu J17.

Jika dilihat tugas dan fungsi kami dengan Penolong Pegawai Penempatan (SO) di Pejabat Daerah yang dinaikkan gred ke N27 baru-baru ini, adalah sama dalam membantu merancang pembangunan di negara ini. Malah banyak lagi skim lain yang dinaikkan tarafnya.

Pihak JPA juga perlu melihat kembali struktur kenaikan gaji akhir kenaikan pangkat daripada Juruteknik Perancang Bandar J17 ke J22 dengan jumlah kenaikan hanya RM300 saja. Jika dibandingkan struktur kenaikan gaji akhir Penolong Pegawai Perancang Bandar (lulusan Diploma - tiga tahun belajar) J29 ke J36 sehingga RM2,000.

Jurang ini terlalu besar dibandingkan dengan kenaikan struktur gaji kami juruteknik (lulusan sijil pengajian tinggi � dua tahun belajar). Kami graduan UiTM, Politeknik yang mengambil jurusan sijil

Perancang Bandar dan Desa selama dua tahun hanya kurang setahun daripada diploma tetapi skim kenaikan gaji kami terlalu rendah.

Gaji akhir juruteknik Perancang Bandar J26 adalah RM3,200 sedangkan gaji akhir Peno long Pegawai Perancang Bandar J38 adalah RM5,200.

JURUTEKNIK MERINTIH
1MALAYSIA,
Kuantan, Pahang.

No comments: