17 March 2009

Pekeliling naik gred diketepikan

Berita Harian

KEMENTERIAN Kesihatan mengeluarkan surat pekeliling KK(S) 523(533) 2008 berkaitan tawaran kenaikan pangkat jawatan pegawai kesihatan persekitaran U42 bagi penolong pegawai kesihatan persekitaran U32 dan U29 yang mempunyai ijazah berkaitan dan penolong pegawai kesihatan persekitaran U36 untuk kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL).

Apa yang paling mendukacitakan ialah Bahagian Sumber Manusia Kementerian Kesihatan membuat keputusan bahawa kenaikan pangkat pegawai kesihatan persekitaran gred U42 secara pangkuan cuma diberikan kepada mana-mana penolong pegawai kesihatan persekitaran U36 dan menolak permohonan penjawat penolong pegawai kesihatan persekitaran U32 dan U29 yang mempunyai ijazah seperti dinyatakan pekeliling berkaitan.

Bahagian sumber manusia juga tidak mematuhi pekeliling bil 11 2005 Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) berkaitan jawatan bersepadu pegawai kesihatan persekitaran dan penolong pegawai kesihatan persekitaran yang menyatakan dengan jelas kenaikan pangkat secara pangkuan adalah tertakluk kepada mana-mana kakitangan yang mempunyai ijazah berkaitan.

Keputusan yang dibuat bahagian sumber manusia mengecewakan dan bersifat subjudis kepada kakitangan yang bersusah payah menyambung pelajaran ke peringkat ijazah demi meningkatkan kerjaya.

Ia memberi gambaran kenaikan pangkat akan diberikan mengikut mempunyai kekananan dan pengalaman saja tanpa mengambil kira kelayakan ijazah yang diiktiraf JPA.

Jika diambil kira pengalaman, kakitangan yang mempunyai ijazah juga berpengalaman melebihi 10 tahun dan ada yang sudah 30 tahun dalam perkhidmatan.

GRADUAN TUA,
Ampang Kuala Lumpur.

No comments: