22 February 2010

Gaji pegawai ikut kelulusan

Berita Harian

JABATAN Perkhidmatan Awam (JPA) merujuk surat Pegawai Perhubungan Perusahaan disiar pada 5 Februari lalu bertajuk 'Gaji pegawai lulusan sarjana wajar diselaras.'

Skim perkhidmatan Pegawai Perhubungan Perusahaan (PPP) Gred S41 memperuntukkan Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP) pada peringkat ijazah pertama dan sarjana dengan gaji permulaan berbeza bagi setiap kelayakan.

Gaji sarjana muda kepujian ialah Gred S41:P1T3 (RM1,869.79) dan sarjana ialah Gred S41:P1T7 (RM2,231.59). Gaji permulaan perkhidmatan PPP tidak wajar dibandingkan dengan skim lain kerana penetapan gaji permulaan setiap skim perkhidmatan dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira:
# Prinsip kadar upah;

# Kelayakan masuk;

# Latihan khusus yang wajib, dan

# Prinsip relativiti dan pariti perkhidmatan yang berbeza mengikut klasifikasi perkhidmatan dan bidang serta kompleksiti tugas yang ditetapkan.

NIK NORAINI NIK YA,
Timbalan Pengarah Korporat JPA.

No comments: