01 August 2009

JPA tak jamin peluang kerja kepada pelajar

JABATAN Perkhidmatan Awam (JPA) merujuk kepada artikel bertajuk ‘Tajaan JPA menganggur enam tahun’ tulisan Khairol Mizan, Kluang, Johor yang disiarkan ruangan ini 11 Julai lalu.

Penajaan JPA bertujuan memenuhi keperluan sumber manusia sektor awam dan negara. Pelajar yang ditaja akan dikenakan ikatan kontrak untuk berkhidmat dengan kerajaan seperti yang dimeterai dalam perjanjian penajaan.

Bagaimanapun, kerajaan tidak menjamin sebarang pekerjaan kepada pelajar tajaan selepas mereka menamatkan pengajian.

Sebaik saja menamatkan pengajian, pelajar yang ditaja oleh JPA perlu melapor diri dengan seberapa segera yang boleh kepada JPA dan memohon pekerjaan kepada Pihak Berkuasa Melantik (PBM) untuk tujuan lantikan ke perkhidmatan awam.

Pemegang biasiswa masih perlu bersaing dalam proses pemilihan oleh PBM. Sekiranya pelajar tidak ditawarkan sebarang pekerjaan di dalam perkhidmatan awam selepas tempoh 12 bulan melapor diri, pelajar boleh memohon pelepasan kontrak daripada kerajaan.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT,

No comments: