01 May 2008

Kesedaran alam sekitar kakitangan awam

Utusan Online

TERDAPAT lebih kurang 1.2 juta rakyat Malaysia yang bekerja dalam jabatan dan agensi kerajaan. Ia mewakili 4.4 pe- ratus keseluruhan penduduk negara. Perluasan skop kerja di dalam sektor awam dijangka akan meningkatkan permintaan jumlah guna tenaga di dalam sektor ini.

Senario kesedaran alam sekitar di pejabat masih belum banyak menunjukkan perubahan. Kertas-kertas putih (ber- saiz A4) yang digunakan untuk menaip surat, memo, kertas kerja dan minit me- syuarat masih digunakan secara membazir. Kertas yang tidak terpakai adakalanya dibuang terus. Ada yang menggunakan sebelah muka surat sahaja dan sebelah lagi dibiarkan kosong.

Sikap suka membazir ini dapat dilihat juga dalam penggunaan elektrik, di mana penggunaan alat penghawa dingin, lampu pejabat dan komputer tidak dikawal penggunaannya.

Penggunaan air di dalam tandas juga dibazirkan. Kadangkala kelihatan air di- biarkan mengalir dari pili tanpa ditutup dengan sempurna. Hal ini tidak sepatutnya dipandang remeh kerana ia berkaitan dengan pembaziran wang negara secara besar-besaran.

Dalam majlis jamuan makan kadangkala digunakan bekas makanan plastik sebagai pembungkus makanan. Tanpa di- sedari amalan ini akan menyumbang kepada masalah pencemaran alam sekitar, ini kerana plastik adalah bahan yang su- kar untuk dihuraikan secara biologikal.

PenjawatKesemua senario ini merupakan realiti yang berlaku dalam kelompok penjawat awam. Nyata sekali bahawa kesedaran kepenggunaan di kalangan penjawat awam terhadap alam sekitar masih lagi rendah.

Program kesedaran alam sekitar nampak seolah-olah belum merata sepenuhnya di kalangan masyarakat kita. Kempen cintai alam sekitar seharusnya tidak tertumpu kepada golongan pelajar dan belia semata-mata. Malahan kelompok penjawat awam perlu juga diberi kesedaran ini.

Hakikatnya isu alam sekitar mempunyai hubungan langsung dengan gaya ke- penggunaan masa kini. Penjawat awam masih banyak yang berada dalam zon se- lesa, jauh sekali untuk memahami isu-isu alam sekitar dan melaksanakan amalan kepenggunaan lestari.

Oleh itu program kesedaran alam sekitar kepada kakitangan awam amat perlu disemarakkan. Ia bukan sahaja dapat menyedarkan penjawat awam terhadap alam sekitar tapi dapat membantu menjimatkan wang negara.

Program kesedaran alam sekitar perlu dijadikan antara agenda utama dalam perhimpunan bulanan. Selain daripada itu aktiviti seperti sambutan bulan penghayatan alam sekitar, hari alam sekitar, pertandingan keceriaan dalam pejabat, kempen guna semula kertas terpakai, kempen penjimatan elektrik dan air, kempen penggunaan plastik sifar, ceramah alam sekitar dan gotong-royong membersih pejabat adalah antara program yang boleh dianjurkan.

Program ke arah kesedaran dan komitmen alam sekitar ini tidak seharusnya dipandang remeh, enteng dan janggal di kalangan penjawat awam. Masih belum terlambat untuk kita melaksanakan program ini.

Bersempena dengan sambutan Hari Pekerja 2008, warga penjawat awam perlu menjadikan agenda kesedaran alam se- kitar sebagai suatu yang perlu dijayakan.

No comments: