02 October 2009

Mohon pingat JPP, PTU, KPK diberi elaun

Utusan Online

PADA 31 Julai 2009, Perdana Menteri telah mengumumkan kadar baru elaun RM2,000 untuk Seri Pahlawan (SP) dan RM1,500 Pingat Gagah Berani (PGB). Terima kasih kerana kerajaan mengiktiraf sumbangan wira-wira negara. Tetapi, persoalannya ialah kenapa hanya penerima SP dan PGB sahaja?

Untuk makluman, kerajaan telah mewujudkan lima pingat ‘KEBERANIAN’, iaitu SP, PGB, JPP (Jasa Perkasa Persekutuan), PTU (Pingat Tentera Udara), dan KPK (Kepujian Perutusan Keberanian). Kecuali SP dan PGB, penerima pingat-pingat tersebut tidak menerima sebarang imbuhan. KEMENTAH telah memajukan cadangan kepada JPM agar penerima-penerima JPP, PTU dan KPK turut diberi elaun. Kecewa sekali cadangan ini telah ditolak oleh JPM. Malah, mereka tidak dijemput untuk mengambil bahagian semasa perarakan Hari Merdeka; hanya penerima SP dan PGB sahaja dijemput.


SULAIMAN">

No comments: