28 May 2008

Skim Ex-Gratia jaga kebajikan anggota polis

Berita Harian

SAYA mengalu-alukan keputusan Polis Diraja Malaysia (PDRM) memperkenalkan Skim Pampasan Ex-Gratia Bencana Kerja bagi menjaga kebajikan lebih 90,000 pegawai dan anggota serta keluarga PDRM jika mereka meninggal dunia atau mengalami kecacatan kekal ketika bertugas menjelang akhir tahun ini.

Skim kebajikan berkenaan memang lama ditunggu-tunggu seluruh anggota PDRM.

Beberapa tahun lalu saya pernah mencadangkan kepada kerajaan untuk memperkenalkan skim pampasan untuk anggota polis yang meninggal dunia atau mengalami kecacatan ketika bertugas membanteras jenayah.

Menerusi skim Ex-Gratia bagi polis dan keluarga yang telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian Kewangan, waris pegawai dan anggota yang meninggal akan menerima pembayaran Ex-Gratia sehingga RM1,440 sebulan.

Bagi kecacatan kekal pula, mereka layak menerima elaun pukal sehingga RM86,140 atau elaun bayaran bulanan sehingga RM1,440 atau elaun layanan sehingga RM500 mengikut tahap kecacatan.

Saya berharap pihak berkuasa berusaha ke arah pelaksanaan Skim Ex-Gratia itu secepat mungkin, termasuk mengambil tindakan meminda Akta Polis atau Pekeliling yang berkaitan.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pucuk pimpinan PDRM yang diketuai oleh Tan Sri Musa Hassan sebagai Ketua Polis Negara yang memperkenalkan Pelan Strategik Lima Tahun yang telah diluluskan kerajaan untuk menambahbaikkan berbagai-bagai aspek perjalanan polis termasuk aspek kebajikan anggota polis.

Saya juga berharap pengenalan Skim Pempasan Ex-Gratia Bencana Kerja akan juga disusuli dengan penambahan pelbagai elaun dan kemudahan seperti elaun makan, elaun harian, elaun lojing, elaun hidup pemandu dan anggota PDRM lain.

TAN SRI LEE LAM THYE,
Kuala Lumpur.

No comments: