07 May 2010

Rugi F41 urus meja bantuan

MERUJUK kepada surat Jurutelefonis, Putrajaya dalam akhbar ini bertarikh 23 April lalu bertajuk Pegawai Gred F41, Urus Meja Bantuan.

Meja bantuan diwujudkan sebagai pusat untuk menerima aduan dan memberi bantuan teknikal berkaitan komputer di sesebuah agensi.
Kementerian atau jabatan menempatkan juruteknik komputer Gred FT17 di meja bantuan kerana kebanyakan aduan adalah berkaitan masalah teknikal seperti kerosakan, perisian dan penyelenggaraan komputer.

Jika pertanyaan adalah khusus mengenai sistem, maka pegawai di meja bantuan akan menyalurkannya kepada pegawai yang terbabit dengan pembangunan sistem atau berkaitan.

Pewujudan jawatan juruteknik komputer, Gred FT17 adalah berdasarkan tanggungjawab yang merangkumi penyelenggaraan sistem komputer, aplikasi pengkomputeran dan operasi sistem dalam sesebuah organisasi. Adalah satu kerugian jika Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) Gred F41 atau Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM) Gred F29 ditempatkan di meja bantuan kerana PTM mempunyai skop tugas yang lebih besar.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT,
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Putrajaya

No comments: